Konsultacje dla biznesu


Posiadany knowhow, doświadczenie, wyszkolenie, umiejętność czytania schematów ... pozwala mi na rozpoczęcie współpracy na dowolnym etapie trwającego projektu czy testów. Pracuję efektywnie od pierwszego dnia. 
Swoją wiedzę o  projekcie zgłębiam w sposób zależny od jego skomplikowania, dostępności materiałów w formie pisemnej jak i problematyki wymagającej rozwiązania.
W czasie swojej pracy pracuję w oparciu o wypracowane w czasie własnej wieloletniej pracy schematy postępowania - nie zawsze te schematy mogą być dla Ciebie jasne drogi kliencie.
A jednak to te schematy stanowią najszybszą znaną mi drogę do rozwiązania wyzwania.
W czasie tej pracy może być konieczne wykonanie wielu testów. Zazwyczaj bez znaczenia jest jakie efekty (pozytywne czy negatywne) te testy przyniosą. Ważny jest jednak jednoznaczny wynik każdego z testów z uwzględnieniem setupu badań - który także zazwyczaj jest modyfikowany zależnie od konfiguracji urządzenia w rzeczywistym systemie.
Łączne wyniki testów umożliwią wypracowanie jednoznacznej interpretacji fizycznej zagadnienia z jakim mamy do czynienia.
Gdy znana jest ta interpretacja wówczas jest "stosunkowo łatwo" znaleźć rozwiązanie dla wyzwania.
Tą interpretację fizyczną omawiam szczegółowo z zespołem. Wyjaśniam jej wszystkie aspekty.
...
 
Co musisz jeszcze wiedzieć drogi kliencie?
Dzisiejszy rynek naszpikowany jest innowacjami. Wymagania klientów/ partnerów biznesowych wręcz "ociekają" bardzo ciekawymi wymaganiami, które my inżynierowie wdrażamy do realizacji.
 
Często zapominamy, że rozwój nowych produktów wymaga innowacyjnego podejścia w zakresie ich walidacji i testowania.
Często nie wiemy, że to podejście musi być modyfikowane w procesie ciągłym wraz z cyklem rozwoju takich produktów.
 
Jednocześnie w ostatnich latach coraz częściej słyszymy o błędach przeszłości w certyfikacji takich innowacyjnych produktów.
Najświeższe i niepokojące info https://www.pb.pl/afp-renault-falszowal-testy-spalin-od-25-lat-856837
 
Najprawdopodobniej to dzisiejsze oszustwo miało być tylko sprytnym zamaskowaniem występującego problemu. W czasie gdy było popełniane nikt, absolutnie nikt nie odbierał tego w taki sposób jak jest widziane w dniu dzisiejszym.
 
lub
lub
 
 
Co zostało pominięte w tym ostatnim wypadku?
 
Co to ma wspólnego z EMC? Testy EMC są częścią badań środowiskowych. Tylko właściwie zaplanowane i przeprowadzenie testów w sposób matematyczny dowiedzie, że urządzenie/system - każda z jego funkcjonalności - pewnie lub z błędami realizuje zakładane funkcje.
 
Czy została wykonana rzetelna analiza ryzyka dla produktu?
Czy wnioski z niej płynące zostały uwzględnione?
 
Błędy te odbijają się na wynikach przedsiębiorstw w dniu dzisiejszym. Te dawne błędy wymuszają wstrzymywanie produkcji, wycofywanie produktów z rynku, wypłaty znacznych kar finansowych ... .
 
Drogi kliencie, zadaj sobie pytania:
  • Czy wyroby jakie wprowadzasz na rynek są innowacyjne technologicznie?
  • Czy proces certyfikacji tych produktów został zakończony poprawnie?
  • Czy masz dane matematyczne potwierdzające, że wprowadzony na rynek wyrób spełnia postawione mu wymagania? A może o zgrozo posiadasz tylko certyfikat.
  • Czy dane matematyczne zebrane w trakcie badań odzwierciedlają jego rzeczywiste warunki pracy?
  • Czy funkcjonalność badanego wyrobu odbiega od innych podobnych urządzeń znajdujących się już w obrocie?
  • ...
 
Dlaczego zadaję te pytania?
Wnioski jakie mogę wyciągnąć z mojej działalności wskazują, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem w urządzeniach zwłaszcza dla przemysłu, których funkcjonalność znacznie odbiega od codziennej rutyny pracowników laboratoriów nie dokonany został, lub źle został przeprowadzony proces walidacji niektórych funkcji innowacyjnych urządzeń. To zaś odbija się na ich działaniu, a czasami na bezpieczeństwie użytkowania.

 
O takich sposobach testowania dostosowanych do funkcji innowacyjnych urządzeń mówię już od 2011r na szkoleniach z projektowania urządzeń elektronicznych pod wymagania EMC - cz1 oraz na zlecanych mi konsultacjach.
Często wraz z Państwa inżynierami wdrażamy te zasady praktycznie zwracając uwagę na błędy procesu testowania do jakich może dochodzić w takim konkretnym przypadku.
Metody jakie omawiam są oparte na rozwijanym przez lata podejściu w najbardziej zaawansowane technologicznie na  świecie korporacjach międzynarodowych, które cały czas ewolują w wyniku realizowanych w moim przedsiębiorstwie prac B+R.

 
Więcej informacji o pracach jakie wykonuję na Państwa zlecenia można znaleźć w kwartalniku UPRP "Innowacyjność niejedno ma imię"
http://uprp.pl/uprp/_gAllery/82/74/82749/KWARTALNIK_nr_4_2016.pdf s.41
 
Specjalizuję się w rozwiązywaniu i takich nierozwiązywalnych dla moich klientów wyzwań.
Wspieram Ciebie na każdym etapie cyklu projektowego według Twoich preferencji.
Wycenę zlecenia wykonuję  w oparciu o klienta czyli Twoje potrzeby. Jeżeli się one zmieniają w trakcie zlecenia będę uzgadniał z Tobą także stawki. Zawsze traktuję Cię jak partnera biznesowego i Tego samego oczekuję od Ciebie.

 
Zlecenia są realizowane na następujących zasadach:
a) działania w oparciu o dokumentację klienta z ukierunkowaniem na usunięcie problemu (wymagana współpraca dedykowanych osób po stronie klienta)
   - klient zgłasza napotkany problem i przesyła dokumentację w Altium lub PADS - szczegóły są uzgadniane telefonicznie i mailowo
    - każdego dnia klient otrzymuje szczegółowe sprawozdanie z efektów prac, często otrzymuje też dodatkowe zapytania lub wnioski o podesłanie wyników już posiadanych lub zleconych testów wewnętrznych
    - weryfikacja kończy się, gdy wprowadzone zmiany satysfakcjonują klienta oraz gdy stwierdzę, że weryfikacja jest zakończona. Efektem końcowym jest zdecydowana poprawa parametrów zaprojektowanego urządzenia
    - wystawiana jest faktura VAT

 
b) działanie w oparciu o dostarczony prototyp/prototypy oraz dokumentację (minimalne zaangażowanie ze strony klienta)
 
    - klient zgłasza napotkany problem i przesyła dokumentację w Altium lub PADS - szczegóły są uzgadniane telefonicznie i mailowo
    - klient dostarcza prototyp/prototypy urządzenia oraz ewentualne specyficzne do projektu części zamienne
    - każdego dnia klient otrzymuje sprawozdanie z prowadzonych prac badawczo rozwojowych i walidacyjnych
    - działanie kończy się, gdy prototyp urządzenia pracuje poprawnie
    - sprawozdanie końcowe zawiera zalecenia do schematu i layoutu kolejnej wersji PCB
    - klient otrzymuje zmodyfikowane urządzenie i weryfikuje
    - wystawiana jest faktura VAT

 
c) prototyp nie jest wykonany, jest wykonany schemat i projekt PCB
weryfikacja ma wskazać sposób poprawy przed wykonaniem PCB, działania w oparciu o dokumentację klienta z ukierunkowaniem na zweryfikowanie prac klienta  (minimalne zaangażowanie ze strony klienta)

 
    - taka weryfikacja dla jednopłytowych średnio skomplikowanych rozwiązań zajmuje 1-2 dni. Jej sukces zależy od szczegółowego opisu wkomponowania projektu w system uziemienia i ekranowania całości podsystemu/systemu
    - klient otrzymuje szczegółowe sprawozdanie dotyczące zaleceń zmian do schematu i PCB

 
Czas realizacji zleceń to zazwyczaj kilka - kilkanaście dni roboczych. Jednak bardzo często przy złozonych systemach sterowania i kontroli mogą to być miesiące wytężonej pracy. Gdy klientowi zależy na czasie pracuję w godzinach popołudniowych i w święta. Wskazane jest wówczas podanie numeru telefonu pracownika klienta, który w nagłych przypadkach będzie umiał udzielić dodatkowych wyjaśnień.
Koszt realizacji zleceń to 2100PLN netto za 8 godzinny dzień pracy. VAT 23%. Cena ta dotyczy projektów specyficznych dla klienta. W przypadku, gdy projekt klienta pokrywa się z prowadzonymi pracami R&D w moim przedsiębiorstwie zastrzegam sobie możliwość odstąpienia od powyższej ceny lub odmowę realizacji zlecenia.
Stali klieńci za pracę w godzinach popołudniowych, niedziele i święta płacą stawkę wynikającą z powyższej proporcji. Przy doraźnych zleceniach stawka za pracę w godzinach ponadwymiarowych, soboty i niedziele jest wyższa.
Dotychczas mam 100% wskaźnik skuteczności usprawnienia urządzeń klientów.
Na wszystkie prace wystawiam fakturę VAT. Płatność dokonywana jest przelewem na konto.

 
Cel konsultacji biznesowych:
a) usprawnienie procesów projektowych na każym etapie cyklu wdrażania nowych produktów,
b) podwyższenie jakości projektowanych urządzeń i towarzyszących procesów,
c) zwiększenie elastyczności zespołów,
d) zarządzanie projektami wdrażania nowych produktów, w tym opracowanie wymagań dla systemu informatycznego wspierającego rozwój nowych produktów,
e) obniżenie kosztów,
f) ciągłe wdrażanie nowoczesnych narzędzi Lean Six Sigma w działach projektowych,
g) wsparcie techniczne na etapie koncepcyjnej i szczegółowej fazy rozwoju produktów,
h) wsparcie techniczne zespołów w trakcie przygotowania planów w wykonaniu testów EMC,
i) wykonywanie technicznych weryfikacji projektów na etapie schematu ideowego oraz projektu PCB,
j) wsparcie na etapie rozwiązywania napotkanych wyzwać na każdym etapie projektu i testów.
Pierwszoplanowym celem konsultacji w zależności od Twoich wymagań i oczekiwań może być opracowanie i wdrożenie pod Twoje szczegółowe potrzeby nowoczesnej strategii adaptacyjnego nadążania za ciągle zmieniającą się rzeczywistością, opartej na nowoczesnych wskaźnikach liczbowych Lean Six Sigma - QDRC: