Opinie o szkoleniu


Ocena szkolenia: „Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej-cz1” prowadzonego w 2011r -2018 przez Marka Nowakowskiego
Ocena szkolenia: „Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej -cz2 - SMPS” prowadzonego 2012r - 2018r przez Marka Nowakowskiego
 
Ocena szkolenia: „Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej-cz1
Na poniższe pytania ankiety padały podane odpowiedzi uczestników szkolenia.
 
Jakie informacje prezentowane na szkoleniu były Twoim zdaniem najbardziej wartościowe?
- wiedzieć co, jak i kiedy
- podział mas;
- filtracja zasilania, tłumienie zakłóceń, dystrybucja zasilania;
- sposoby propagacji zakłóceń;
- projektowanie stuckupu płyt PCB;
- powstawanie i minimalizacja pętli prądowych;
- sposób ułożenia elementów na PCB;
- wpływ parametrów pasożytniczych;
- zwrócenie uwagi na kolejność rozłożenia elementów na PCB;
- symulacje;
- rozpływ prądów na PCB;
- jak to działa i skąd się bierze;
- zrozumienie zjawisk fizycznych oraz sposoby symulacji;
- sposoby podejścia do odkłócania;
- sposoby projektowania;
- wszystkie równie wartościowe;
- sposoby dopasowania;
- sposób rozłożenia przelotek;
- filtracja wejść przetworników ADC, rozłożenie obwodów wejściowych,;
- przykłady praktyczne, teoria i case study;
- sposoby przygotowania projektu pod kątem testów EMC;
- sposoby dokumentowania w trakcie testów (rejestracji błędów);
- tematyka ciągłości obwodów sygnałowych;
- sposób projektowania z uwzględnieniem wymagań EMC;
- wpływ drobnych zmian projektowych (szczegółów) na wyniki EMC,
- wpływ elementów pasożytniczych,
- modelowanie układów zasilania IC,
- zupełnie nowe spojrzenie na projektowanie PCB,
- zasilanie układów półprzewodnikowych,
- nawiązanie do często popełnianych błędów,
- layout układów odsprzęgająco - odkłócających,
- metody konstrukcji układów odkłócających CM/DM,
- każde/wszystkie,
- fizyka zjawisk,
 
Czy szkolenie zmieniło Twoje postrzeganie techniki projektowania nowych produktów?
- TAK;
- Zdecydowanie TAK;
- tak, zwłaszcza w zakresie filtracji zasilania;
- Oczywiście – głęboka analiza projektowanych układów;
- TAK, poznałem nowe aspekty o których wcześniej nie wiedziałem;
- PRZEWALIŁO DO GÓRY NOGAMI;
- TAK, w kilku tematach bardzo;
- Kontrola pętli przepływu prądu;
- Sposób rozpływu prądów zasilania;
- Szkolenie uświadomiło mi błędy w dotychczasowych projektach;
- Szkolenie umożliwiło zrozumienie występujących zjawisk na PCB;
- Szkolenie zmieniło diametralnie mój sposób patrzenia na projektowanie;
- Tak, już w najbliższym projekcie;
- Tak, mam kilka zagadnień, które można zrobić lepiej;
- nakierowało mnie na inny tor myślenia, pokazało mi na co zwracać szczególną uwagę podczas projektowania;
- tak, zwróciło uwagę na krytyczne aspekty i drobne kwestie ulepszające technikę projektowania PCB;
- pozwoliło zobaczyć proces projektowy z całkowicie innej strony;
- jest dużym krokiem w kierunku poprawy efektów moich działań projektowych,
- Radykalnie,
- Tak, zawalił się dotychczasowy świat pojmowania przedstawionych tematów,
- Tak, bardzo i to zwłaszcza w kontekście testów odpornościowych.
 
Czy znane są Ci projekty w których będziesz mógł wykorzystać wiedzę nabytą na szkoleniu i wprowadzić konieczne zmiany?
- TAK – wszystkie dotychczasowe i przyszłe
- wszystkie które robimy
- moje bieżące projekty falowników
- projekty w firmie
- wszystkie!
- Z wiedzy tej będę mógł skorzystać w każdym projekcie w którym jestem zaangażowany
- tak, np. miernik impedancji
- co najmniej kilka :)
- każdy projekt
- projekty interfejsów komunikacyjnych
- rozmieszczenie transili i warystorów w aktualnym projekcie
- wiedza pomoże w kolejnych projektach z zakresu energetyki,
- wiedza będzie stosowana praktycznie w licznych projektach
 
Uczestnikami szkoleń 2011 -2018 byli inżynierowie projektujący:
 - elektronikę AGD - płyty 1-2 warstwowe
 - elektronikę przetwarzania obrazów/termowizja - płyty 4-8 warstw
 - elektronikę zasilanie awaryjnego - płyty  2-6 warstw
 - karty komputerowe/przemysłowe - płyty - do 20 warstw
 - układy energo elektroniki - płyty 1 - 4 warstwy
 - kontroli i sterowania silników - płyty 1 -4 warstwy
 - układy pomiarowe rozproszone - płyty 2 - 4 warstwy
 - elektronikę kas fiskalnych
 - elektronikę na potrzeby górnictwa
 - elektronikę budynków
 - elektronikę wojskową
- elektronika dla medycyny
- elektronika dla lotnictwa
 - inne urządzenia
 
 
 
Ocena szkolenia: „Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej -cz2 - SMPS
 
Jakie informacje prezentowane na szkoleniu były Twoim zdaniem najbardziej wartościowe?
 • Zastosowanie modelowania dla rozwiązań praktycznych
 • Konkretne rozwiązania filtrów i układów zabezpieczających
 • Przetwornice planarne - modelowanie i realizacja praktyczna
 • Dobór elementów
 • Metody dostrajania
 • dobór parametrów układów gasikowych, projektowanie skutecznych układów gasikowych
 • wpływ sprzężeń pojemnościowych
 • modelowanie układu w celu uzyskania odporności na zapady
 • wpływ parametrów elementów na stabilność napięcia wyjściowego
 • korygowanie popełnionych błędów na etapie layoutu
 • prezentacja layoutu i praktyczna realizacja zagadnień poznanych w cz.1 szkolenia
 • wszystkie
 • sposób podejścia prowadzącego
 • prezentowanie nowatorskich technologii,
Czy szkolenie zmieniło Twoje postrzeganie techniki projektowania nowych produktów?
 • TAK
 • Zdecydowanie TAK
 • Szkolenie o przetwornicach DCDC uświadomiło mi jakie błędy popełniałem w layoutowaniu innych obwodów
Czy znane są Ci projekty w których będziesz mógł wykorzystać wiedzę nabytą na szkoleniu i wprowadzić konieczne zmiany?
 • TAK

 

Uczestnikami szkoleń 2012-2018 byli inżynierowie projektujący:
 - elektronikę AGD - płyty 1-2 warstwowe
 - elektronikę przetwarzania obrazów/termowizja - płyty 4-8 warstw
 - elektronikę zasilanie awaryjnego - płyty  2-6 warstw
 - karty komputerowe/przemysłowe - płyty - do 20 warstw
 - układy energo elektroniki - płyty 1 - 4 warstwy
 - kontroli i sterowania silników - płyty 1 -4 warstwy
 - układy pomiarowe rozproszone - płyty 2 - 4 warstwy
 - elektronikę kas fiskalnych
 - elektronikę na potrzeby górnictwa
 - elektronikę budynków
 - elektronikę wojskową
- elektronika dla medycyny
- elektronika dla lotnictwa
 - inne urządzenia
-