Szkolenia


Uwaga:
1.Ze względu na dużą ilość materiału szkoleniowego i konieczność zapewnienia swobody dyskusji - szkolenia otwarte są realizowane w małych grupach szkoleniowych - 6-7 osób max.
2.Wszystkie szkolenia są ukierunkowane na wyłapanie błędów popełnianych przez inżynierów na każdym etapie cyklu projektowego czy testów.
3.Liczebność grup szkoleniowych dla szkoleń zamkniętych (organizowane tylko dla zespołów z jednego przedsiębiorstwa, zazwyczaj w Państwa lokalizacji) może wzrosnąć do 10-12 osób jednak przy założeniu, że rośnie czas szkolenia do 3 dni (około 24h szkolenia). - Masz wątpliwości - proszę o kontakt mailowy, telefoniczny.
4.Konsultacje biznesowe - praca z rzeczywistym wyzwaniem - wielkość zespołu nie ma znaczenia. Wielkość projektu jest bez znaczenia. Dążę aby wszystkie fizyczne zmiany były realizowane przez zespół. Każda zmiana jest omówiona - dlaczego jest konieczna i dlaczego w ten a nie inny sposób. Angażuję zespół i prowokuję dyskusję. Omawiamy wyniki testów ze wskazaniem istotnych efektów. Zmian mogą być setki. Testów czasami jest jeszcze więcej. Wszystko zależy od złożoności projektu i ilości popełnionych istotnych i drobnych błędów. Każda zmiana wpływa na inne parametry (zazwyczaj). Zawsze zaczynamy od określenia "root cause". Do projektu wprowadzamy tylko zmiany istotnie wpływające na jego funkcje.
Wszelkie analizy wykonuję osobiście. Wyniki analiz omawiam i dyskutuję z zespołem, jeżeli zachodzi taka konieczność modyfikujemy je wspólnie - zazwyczaj konieczna modyfikacja.  Każdy członek zespołu ma wpływ na ostateczny wynik analizy.
5.Kazde szkolenie pomimo tego samego materiału jest inne - na przebieg szkolenia mają wpływ jego uczestnicy poprzez dyskusję i zadawanie pytań. Udzielam odpowiedzi na wszystkie pytania związane z materiałem szkoleniowym.
 
Szkolenia:
 
Temat: "Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej":  czas szkolenia 2-3dni
 
Przeznaczone jest dla:
- inżynierów elektroników specjalności hardware,
- inżynierów systemowych,
- osób przeprowadzających przegląd/weryfikację projektów na etapie schematu,
- osób przeprowadzających przegląd/weryfikację projektów na etapie projektu PCB,
- kierowników technicznych działów projektów urządzeń elektronicznych,
- inżynierów EMC wykonujących weryfikację schematów, PCB oraz prowadzących testy
- kierowników działów embedded software (rozbudowy oprogramowania wbudowanego).
 
Szkolenie omawia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej nawiązując do powszechnie popełnianych błędów na każdym etapie cyklu projektowego, a zwłaszcza na etapie projektu schematu, PCB jak i przygotowania się do testów. Porusza także tematy takie jak wymagania w stosunku do oprogramowania wbudowanego, sposób przygotowania planu testów i jego zakres.
Omawia dobre praktyki stosowane przez szanujących się producentów sprzętu elektronicznego.
 
 
Ocena szkolenia: „Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej-cz1” prowadzonego w 2011r -2018r przez Marka Nowakowskiego
 
 
Temat: "Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej" - cz2 - Zasilacze impulsowe(SMPS) -czas szkolenia 2-3 dni
 
Przeznaczone jest dla:
- inżynierów elektroników specjalności hardware,
- inżynierów systemowych,
- osób przeprowadzających przegląd/weryfikację projektów na etapie schematu,
- osób przeprowadzających przegląd/weryfikację projektów na etapie projektu PCB,
- kierowników technicznych działów projektów urządzeń elektronicznych,
- inżynierów EMC wykonujących weryfikację schematów, PCB oraz prowadzących testy
 
 
Jest wiele różnych aplikacji dla modelowania przetwornic DCDC. Wielu skuszonych tym pozornie prostym sposobem projektowania grzęźnie na długie miesiące w laboratorium EMC nie wiedząc co czynić aby przejść testy. Czy możesz nie posiadać wiedzy z ich działania? Czy w pełni możesz zdać się na te aplikacje? Okazuje się, że jako inżynier musisz posiadać wiedzę, a narzędzie jakie użyjesz tylko Ci w tym zadaniu pomoże. Niewłaściwie dobrane przeszkodzi. Źle użyte także przeszkodzi w osiągnięciu celu, jakim jest bezawaryjnie działająca przetwornica DCDC odporna na zapady, przepięcia jak również przetwornica która nie zakłóca innych elementów podsystemu i systemu.
 
Szkolenie omawia proces projektowania przetwornic DCDC (SMPS) izolowanych i nieizolowanych galwanicznie. Zwraca uwagę na problemy EMC występujące przy błędach projektowych, sposobach unikania tych błędów poczynając od schematu ideowego i layoutu PCB. Mówimy tutaj o szczegółach tak istotnych dla prawidłowej konstrukcji a niedostrzeganych przez wielu. Dobór komponentów, właściwy schemat ideowy i właściwy layout PCB. Dowiesz się praktycznie wszystkiego co jest konieczne do bezbłędnego zaprojektowania  przetwornicy DCDC także w oparciu o transformator planarny. Jak zwykle know-how który bardzo ciężko znaleźć jak i taki którego nie znajdziesz nigdzie. Wiedza która częściowo dostępna jest w korporacjach, jednak prawidłowo rozumiana przez niewielu.
 
Szkolenie to jest kontynuacją szkolenia "Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej", które mocno wprowadza do zagadnień tu prezentowanych. Brak zrozumienia materiałów tam prezentowanych może skutkować pojawieniem się błędów projektowych nie omawianych w tej części.
 
Zakres szkolenia:
    - szkolenie omawia szczegółowo - krok po kroku sposób projektowania przetwornic DCDC z użyciem ich modelowania
    - omawiana są elementy związane z
        a) konwersją energii,
        b) błędami na etapie założeń projektowych
        c) błędami na etapie schematu
        d) błędami na etapie layoutu
        e) minimalizacji emisji
        f) zwiększenia odporności na przepięcia
        g) zwiększenia odporności na zapady napięcia nawet do 3,5V z 12V- przetwornica w założonym czasie ma pracować stabilnie będąc obciążona pełnym (maksymalnym) obciążeniem
        e) podwyższeniem sprawności
        f) ...

     - w materiałach szkoleniowych podawane są gotowe rozwiązania, które później można aplikować ze zrozumieniem do własnych rozwiązań

Przebieg szkolenia
    1.Pierwszy dzień szkoleniowy i 2h następnego dnia to omawianie
materiału
    2.Następne 2h drugiego dnia szkoleniowego to wspólne projektowanie schematu przetwornicy DCDC o wybranych przez podgrupy założeniach
        (ta część wykonywana jest w oparciu o autorskie moje opracowanie, które podlega aktualizacji w wyniku stawiania wyśrubowanych wymagań)
        - w drugiej połowie dnia podgrupy przystępują do layoutu swojej przetwornicy, na bieżąco omawiamy błędy i wskazuję poprawny sposób projektowania PCB
Tak się składa, że ten projekt w późniejszym terminie możesz zastosować do własnych celów w przedsiębiorstwie i będziesz miał dodatkowo wiedzę jak go efektywnie modelować do przyszłych aplikacji.
 
Ocena szkolenia: „Projektowanie urządzeń elektronicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej -cz2 - SMPS” prowadzonego w 2012-2018r przez Marka Nowakowskiego
 
Finezja projektowania! Potraktuj to jako wstęp do Six Sigma Design. Zapraszam.
 
Temat:Wpływ analizy ryzyka FMEA na setup badań środowiskowych oraz kierunki rozwoju sprzętu i oprogramowania wbudowanego
 
Przeznaczone jest dla:
- inżynierów elektroników specjalności hardware,
- inżynierów systemowych,
- osób przeprowadzających przegląd/weryfikację projektów na etapie schematu,
- osób przeprowadzających przegląd/weryfikację projektów na etapie projektu PCB,
- kierowników technicznych działów projektów urządzeń elektronicznych,
- inżynierów EMC wykonujących weryfikację schematów, PCB oraz prowadzących testy
- kierowników działów embedded software (rozbudowy oprogramowania wbudowanego).
- inżynierów działów embedded software (rozbudowy oprogramowania wbudowanego).
 
Zarówno w Polsce, ale i na świecie często występuje brak zrozumienie jakie parametry urządzenia decydują o tym czy urządzenie/wyrób/system spełnia postawione mu wymagania, czy też nie.
W trakcie realizacji projektu, jego badań środowiskowych zespoły często kierują się uznaniowością w zakresie doboru kontrolowanych w czasie testów parametrów i stosowanych setupów badań.
W dobie ograniczania kosztów funkcjonalność wyrobów jest także ograniczana, a z tak ograniczoną funkcjonalnością nowe wyroby trafiają do produkcji seryjnej. Dopiero u klienta wychodzą wady wcześnie podjętych decyzji opartych na bardzo powierzchownych przypuszczeniach.
Ta wiedza, o której mówimy na szkoleniu prawdopodobnie jest/istnieje w bardzo rozwiniętych korporacjach międzynarodowych zwłaszcza w ich oddziałach w USA. Piszę prawdopodobnie, gdyż nigdy nie spotkałem się z takim stwierdzeniem, ale analiza postępowania niektórych ekspertów korporacyjnych z tamtych rejonów każe mi przypuszczać, że to ma miejsce. Tak więc mówimy o moim know-how opracowanym w ciszy własnego laboratorium.
Szkolenie nakreśla jak w projektach B+R przejść z fazy uznaniowości do matematycznej analizy ryzyka, dlaczego tak a nie inaczej. Zwraca uwagę dlaczego pomimo wykonywania FMEA przez zespoły taka analiza ryzyka jest stratą czasu i wprowadza frustrację w zespole. Jak poprowadzić FMEA, aby w wyniku prowadzonych prac uzyskać wartość dodaną w postaci innowacji, które są mile widziane przez klienta, zwiększają niezawodność wyrobu, przyspieszają jego realizację często obniżając także koszty.
 
Koszt szkolenia:
  • 3000PLN netto/osobę (obejmuje obiado-kolację) - dla jednej osoby z firmy
  • 2900PLN netto/osobę (obejmuje obiado-kolację) - dla 2-3 osób z jednej firmy
Rezerwacja poprzez e-mail: mn@emcdesign.eu, telefon  - należy podać dane firmy konieczne do wystawienia faktury proforma.
 
Każdy uczestnik otrzymuje:
 - zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 - szczegółowe indywidualne materiały szkoleniowe
 
Forma płatności - przelew - z dopiskiem "Konsultacje biznesowe - z zakresu projektowania urządzeń elektronicznych - FMEA" - tylko po mailowym potwierdzeniu dostępności miejsca i otrzymaniu faktury pro forma - zostanie wysłana mailem.
 
nr konta bankowego do przelewu: 11 1870 1045 2078 1062 4424 0001
NIP 845-143-77-08
REGON 790100280
 
Marek Nowakowski
Nowakowski Business Consulting
Taborowicza 104
32-200 Miechów