Szkolenia otwarte


Czas trwania szkolenia -

 2 dni - możliwość swobodniejszej dyskusji wink, ilość uczestników 6-12 osób, termin i miejsce dostosowane do potrzeb
 
Czy wiesz, że najdłuższe szkolenie trwało prawie 24h, pierwszy dzień to prawie 14h.
 
Jaka jest polityka firm na całym świecie?
 1. Wszystkie liczące się firmy na świecie przywiązują do zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń najwyższą wagę.
 2. Projektowanie pod wymagania EMC rozpoczyna się już od otrzymania/stworzenia specyfikacji marketingowej.
 3. Aby poniesione raz nakłady sowicie się zwróciły, szkolą swoich pracowników i czynią urządzenia bardziej niezawodnymi, obniżają koszt projektów, produkcji i serwisowania, wyprzedzają konkurencję.
Kompatybilność elektromagnetyczna systemu, podsystemu, urządzenia jest definiowana jako zdolność do poprawnej pracy w wyspecyfikowanym środowisku elektromagnetycznym (odporność) i nie emitowania składowych pola elektromagnetycznego (zaburzeń) przekraczających postawione wymagania.
Na szkoleniu dowiesz się, że EMC to wiedza i nauka, zagadnienia, jakie musisz znać i rozumieć. Część wiedzy masz lub miałeś, ale w wyniku używania potocznego języka utraciłeś lub wpoiłeś sobie i być może innym zbędne mity. Zrozumiesz, że te obrosłe mitami zagadnienia decydują o być, czy nie być dla Twojego produktu na rynku, a gdy ten produkt już istnieje te zagadnienia uwarunkowują właśnie Twoją relację z klientem. Są one oparte tylko i wyłącznie na wiedzy i doświadczeniu Twojego zespołu, który gwarantuje lub nie dalszą przyszłość Twojej firmy na bezwzględnym, wymagającym i konkurencyjnym rynku.
 
Dlaczego kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń jest ważna?
 1. Nadmierna emisja z Twojego urządzenia może spowodować straty u Twojego klienta oraz u Ciebie, a życie człowieka narazić na niebezpieczeństwo.
 2. Nadmierna wrażliwość urządzenia - brak odporności - prowadzi do podatności na powstawanie błędów w pracy urządzeń przejawiających się w:
a) błędnym "czytaniem" sygnałów analogowych, a w wyniku tego błędną realizacją funkcji urządzenia i przekraczaniem dopuszczalnych błędów,
b) zakłócaniem pracy układów nadawczo - odbiorczych, a tym samym znacznymi utrudnieniami w nawiązaniu skutecznej komunikacji lub jej całkowitej utraty, prowadzącej do paraliżu podsystemu, czy systemu wzajemnie powiązanych urządzeń
c) niekontrolowaną zmianą napięć zasilających prowadzącą do częściowego lub całkowitego zniszczenia urządzenia, podsystemu czy systemu
d) nadmiernymi kosztami serwisowania wynikającymi z awaryjności urządzeń u klienta,utratą wiarygodności,
e) koniecznością wycofania partii urządzeń z rynku, dokonaniem testów i poprawek, ponoszenia kosztów tych wszystkich operacji,
f) zagrożeniem zdrowia, czy życia człowieka w wyniku niewłaściwej realizacji funkcji urządzenia (odpalanie poduszki powietrznej na postoju lub w czasie jazdy, zakłócenie lotu samolotu w wyniku błędnej pracy sterów, wyłączenie oświetlenia w całym mieście w wyniku błędnej reakcji układów zabezpieczeń, ...
 
Czy słyszałeś o problemie jednego z czołowych producentów samochodów na świecie z pedałem gazu?
Jakie wrażenia miałeś/aś, gdy wypowiadali się ludzie, że samochód po zdjęciu nogi z pedału gazu przyspieszał zamiast zwalniać? Jakie koszty poniósł ten producent na usunięcie usterki w pojazdach sprzedanych klientom? Co z klientami, którzy odnieśli obrażenia i opinią publiczną?

Co to ma wspólnego z kompatybilnością elektromagnetyczną? - takie problemy też mogą być wywoływane problemami kompatybilności elektromagnetycznej.

Na szkoleniu dowiesz się:
 1. Na jakim etapie cyklu projektowego zacząć wdrażać wymagania EMC i dlaczego?
 2. Jaki wpływ wymagania kompatybilności elektromagnetycznej mają na schemat blokowy i ideowy, a jaki na PCB?
 3. Jakie znaczenie ma właściwy system ekranowania i uziemienia?
 4. Jakie koszty są ponoszone, gdy zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej są wdrażane na niewłaściwym etapie cyklu projektowego?
 5. Czy obwód dwuwarstwowy może spełnić wymagania kompatybilności elektromagnetycznej?
 6. Czy obwód czterowarstwowy jest rozwiązaniem na problemy EMC? Jakie błędy są popełniane przez inżynierów na całym świecie w stosowaniu obwodów cztero czy ośmio warstwowych? Ilu warstwowy obwód wybrać?
 7. Jaki jest wpływ niedopasowania na zagadnienia EMC? Kiedy występuje niedopasowanie? Co zrobić, aby je zminimalizować? Czy aktywne dopasowanie impedancji jest lepsze od pasywnego?
 8. Problem masy analogowej i cyfrowej i pułapki, jakie czekają na każdego!
 9. Jaki wpływ ma oprogramowanie wbudowane (embedded) na kompatybilność elektromagnetyczną? Czy ma, czy też jego wpływ jest bez znaczenia?
 10. Jak płynie prąd? Dlaczego to jest ważne i dlaczego to musisz wiedzieć? Co ze zmianą warstw przy użyciu przelotek?
 11. Jak zwiększać odporność projektowanych urządzeń i zmniejszać ich emisję?
...

Posiądziesz szczegółową wiedzę, wiedzę bez której ponosić będziesz wyższe koszty wdrażania nowych produktów, a część tych produktów nigdy nie wejdzie na rynek lub nie będzie konkurencyjna w stosunku do wyrobów konkurencji.

Zainwestuj w wiedzę i uzyskaj szybki zwrot z inwestycji!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje szczegółowe materiały szkoleniowe.